تاریخچه:

انجمن جراحان اورولوژی خراسان در خرداد 1383 در مشهد شکل گرفت و اکنون دومین دوره هیئت مدیره در حال سپری شدن است که آقای دکتر امین کدخدایان بعنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای دکتر حسن احمدنیا دبیر اجرایی، آقای دکتر ابوالفضل اقوامی خزانه دار،آقای دکتر محمدمهدی رحمانی عضو اصلی و آقای دکتر علیرضا حاکمی برابادی به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.ازابتدا جلسات هیئت مدیره در بیمارستان قائم برگزار میگردیده است واکنون 5 شنبه های آخر هر ماه در دفتر گروه بیمارستان قائم یا اتاق دبیرخانه جامعه جراحان خراسان واقع در نظام پزشکی برگزار میگردد.لیست برنامه های آموزشی برگزار شده از طرف انجمن جراحان اورولوژی خراسان بدین شرح می باشد:


تيتر برنامه هاي آموزشي و کنفرانس های انجمن اورولوژی ایران شاخه خراسان 89-88
 
تاریخ برگزاری موضوع کنفرانس
28/03/88 سرطان پروستات و روش های درمانی
27/01/88 مثانه بیش فعال (OAB)
25/04/88 Transsexualism
09/07/88 برنامه مدون بی اختیاری ادراری
30/07/88 کانسرپروستات و روشهای درمانی
24/10/88 BPH
06/12/88 چهارمین روزملی سلامت مردان در اولین پنجشنبه اسفندماه
23/02/89  تا
26/02/89
سیزدهمین کنگره علمی انجمن اورولوژی ایران
عوارض و management در اورژانسهای اورولوژی
31/04/89 تازه های درمان سرطان پروستات
02/10/89 بازآموزی مدون بی اختیاری ادراری
18/02/89 برنامه بازآموزی مدون « اورولوژی اطفال 2 »
23/10/89 سمینار یکروزه تازه های تشخیص درمانی سرطان پروستات
28/11/89 مدون آدرنال در اورولوژی
 


اعضاي هيئت مديره انجمن جراحان اورولوژی
 
دکترامین کدخدایان رئیس هیئت مدیره
دکتر حسن احمدنیا دبیراجرایی
دکترمحمدمهدی رحمانی عضو اصلی
دکترابوالفضل اقوامی خزانه دار
دکترعلیرضا حاکمی برابادی بازرس اصلی