تاریخچه:

انجمن جراحان مغز و اعصاب خراسان در سال 1380 شکل گرفت و هیئت مدیره اولین دوره آقایان دکتر علیرضا بیرجندی رئیس هیئت مدیره ، دکتر محمد فرجی راد  دبیر اجرایی و دکتر غلامرضا بهادرخان خزانه دار  بودند  هیئت مدیره دومین دوره آقایان دکترعلیرضا بیرجندی رئیس هیئت مدیره ،دکتر احمد صفایی یزدی دبیراجرایی و دکتر غلامرضا بهادرخان خزانه دار و سومین دوره که در حال سپری شدن است آقایان دکتر علیرضا بیرجندی رئیس هیئت مدیره، دکتر فرهاد مطلق پیروز دبیراجرایی و دکتر غلامرضا بهادرخان خزانه دار می باشند.از ابتدا جلسات هیئت مدیره در بیمارستان مهر برگزار می شده است و اکنون هر 2 یا 3 ماه یکبار همزمان با دوره های بازآموزی در بیمارستان قائم برگزار می شود.لیست برنامه های آموزشی برگزار شده از طرف انجمن جراحان مغز و اعصاب خراسان بدین شرح می باشد:


تيتر برنامه هاي آموزشي  جراحان مغز و اعصاب
 
سخنران تاريخ كنفرانس موضوع كنفرانس
آقاي دكتر فرجي 13/05/89 آنوريسم آئينه اي
آقاي دكتر بهادرخان 24/04/89 تاريخچه وسيله گذاري ستون فقرات
آقاي دكتر خردمند 88 فيكساسيون ستون فقرات گردن
خانم دكتر ذبيحيان 08/07/89 درمان وازواسپاسم مغزي
آقاي دكتر صفایي 04/06/89 اسپونديلوزيس كمري
آقاي دكتر ثمینی 88 نقش Interspinous Device
در تثبيت ستون فقرات كمري
آقاي دكتر انوري 26/01/89 Case رپورت
آقاي دكتر شيخ نظام 88 درمان تنگي كانال سرويكال


 
اعضاي هيئت مديره انجمن جراحان مغز و اعصاب
 
دکترعلیرضا بیرجندی رئیس
دکتر فرهاد مطلق پیروز دبیراجرایی
دکتر غلامرضا بهادرخان خزانه دار