اعضای هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی
 
 آقای دکتر قدرت الله مداح  رئیس
 آقای دکتر غلامرضا زمانی نائب رئیس و مسئول کمیته اخلاق و روابط عمومی و سخنگو
   خانم دکتر آسیه سادات فتاحی  دبیر
 آقای دکتر محمد رئوفی
خزانه دار و مسئول کمیته نعرفه و حقوقی
رزومه
   آقای دکتر محمد جواد قمری  مسئول کمیته علمی
   آقای دکتر محمد تقی رجبی مشهدی  عضو اصلی
   آقای دکتر محمد رضا مطیع  عضو اصلی
   آقای دکتر مهدی اسعدی  عضو علی البدل اول
   خانم دکتر زهره ادیب منش  عضو علی البدل دوم
   آقای دکنر سید جلال احمدی  بازرس اصلی
   آقای دکتر یوسفعلی صادق زاده  بازرس علی البدل