چند توصیه مهم کمیته اخلاق و روابط عمومی انجمن جراحان عمومی ایران به همکاران جراح جوان که این روزها تازه شروع به کار می کنند

عید ولایت و امامت را به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان
با عرشیان و فرشیان محضر شما و همه ی شیعیان
تبریک و تهنیت عرض می نمایم

استاد وارسته شادروان دکتر عبدالعلی خوارزمی دارفانی را وداع گفت