هوالباقی
با تاسف وتاثر رحلت  استاد ‌وارسته واسوه علم واخلاق ومعرفت وعشق ومهربانی را که مظلومانه دنیای فانی راترک کرد به خانواده محترم ،جامعه پزشکی ،اساتید،همکاران،دوستان و شاگردان ایشان‌ تسلیت عرض مینمایم.
گذشت سریع زمان انچنان است که انسان بیاد کسانی است که‌ویژگی اخلاقی وعلمی انها در زندگی فرد اثر گذار بوده وهست.استاد خوارزمی از چهرهای شاخص جامعه پزشکی بود که برای همیشه جاودان با قی خواهد  ماند.
بعضی انسانها پس از کوچ ابدی یادگارهایی  بجای میگذارند که با عظیم ترین ثروت های جهان قابل مقایسه نیست. استاد خوارزمی نه تنها پزشکی حاذق ،مهربان و خردمند والگوی علم واخلاق جامعه پزشکی بود بلکه دلسوز و مدافع حقوق کودکان این مرزوبوم بود وبه همت والای این استاد فرزانه و کمک خیرین بیمارستان اکبر که یادگار ارزنده وثمره تلاش های شبانه روزی این استاد پیش کسوت کودکان است در سالهای اخیر پذیرای کودکان از اقصی نقاط مملکت بوده وهست و همکاران پر تلاش  در رشته های فوق تخصصی  علی رغم کمبودها بی مدعا وعالمانه در نجات  این فرزندان کوچک  از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
استاد خوارزمی بخوبی به مفاهیم وارزش های واقعی در این دنیای مادی و گذران  که نمایش عمر و زمان است واقف بودو در این شرایط سخت وناگوار  بحران همه گیر کرونا تا اخرین لحظات  در بیمارستان حضور فعال داشت. ما همه همسفر و رهگذریم انچه باقی میماند فقط خوبی هاست . ویژگیهای این استاد فرزانه تواضع و فروتنی،عشق به کودکان،همکاران و تلاش برای مشخص نمودن جایگاه  واقعی  متخصصین کودکان در جامعه پزشکی و. رساندن پیام این قشر خدوم و پر تلاش  به مسولین کشور بود. دربسیاری از جوامع علمی ؛ استا د سخن خودرا با چند بیتی  بسیار پرمحتوی شیوا و پراحساس وعارفانه  شروع میکردند و ما همیشه میگفتم خوشا بحال انسانهای وارسته ای همانند استاد خوارزمی که این چنین در دریای عواطف و انسانیت غرق میشوند. رفتار ایشان چنان بود که با کوچکترین شادی کودکان می خندید وبا کوچکترین حادثه غم انگیزی که رخ میدهد متاثر می گردید و همانند کودکان کینه ای از کسی بدل راه نمی داد . از خصوصیات برجسته ایشان عشق و علاقه وصف ناپذیر  به خانواده وفرزندان بود. فرزندان خلف این الگوی علم و اخلاق باید بر خود ببالند که در دامان چنین پدر ومادر  پر مهر  ونازنینی پرورش یافته اند. 
روان این استاد تکرار نشدنی شاد،یادش گرامی وراهش پر رهروباد
 
بازدید : 283
1 مرداد 1399 ساعت 07:37 ب.ظ