نا لله و انا الیه راجعون 
خبر درگذشت دکتر محمد علی نوازی استاد علم و اخلاق و پیشکسوت  جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و از مفاخر جراحی خراسان مایه تاثر و تالم گردید جمع کثیری از جراحان امروز افتخار شاگردی ایشان را داشته اند 
غم از دست دادن این استاد بزرگ را به بازماندگان و شاگردان بی شمارش تسلیت و برای آن مرحوم آرامش ابدی از خداوند درخواست می کنیم 


 
جامعه جراحان ایران -شاخه خراسان 
انجمن جراحان عمومی ایران -خراسان