پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران، شاخه خراسان
پنجمین کنگره جراحی خراسان
ششمین همایش سوختگی ایران
16-19 آذر 1395

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)
همزمان با باز آموزی ها، جراحی زنده و کارگاه های آموزشی در رشته های مختلف

اطلاعات بیشتر ...